Roma
2009-2011 роки

Photos from shooting video Oj, na Mori

Photos by Vona UA, Sergij Tahmazov

Haydamaky at the catwalk of Ukrainian Fashion Week

Photos by Sergij Chernikov, Oleg Belyakov, Taras Telizhenko

BalkanFest 2009, Kyiv, Ukraine

5 December. Photos by Sergij Nikolaev, Vitalij Ocheretianyj, Maks Trebuhov